Zarządzanie Zgłoszeniami Info

Zarządzanie Zgłoszeniami

Proces obsługi seriwowej rozpoczyna się z momentem nawiązania kontaktu z firmą serwisową. Warranticon wspiera te najbardziej popularne i najczęściej wykorzystywane źródła, czyli zgłoszenia telefoniczne oraz e-mailowe, a także rejestrowane przez technika w trakcie wizyty serwisowej.

Warranticon optymalizuje i dynamicznie zawęża listę pól do wyboru, aby szybko i sprawnie zarejestrować zgłoszenie bez ewentualnych pomyłek.

Zgłoszenia manualne

Są wykorzystywane najczęściej w procesie przyjmowania zgłoszenia telefonicznego. Dyspozytor serwisu posiada możliwość dodania zgłoszenia i szybkiego wskazania produktu jakiego ono dotyczy. Jeśli produkt został już wcześniej zdefiniowany, system automatycznie wypełni pozostałe pola w oparciu o wcześniej zdefiniowane parametry.

  • Wybierz produkt lub usługę;
  • Wskaż kontrahenta i lokalizację;
  • Powiąż produkt z jego użytkownikam faktycznym oraz osobą zgłaszającą;
  • Ustal priorytet zgłoszenia
  • Scharakteryzuj zdarzenie

Podczas rozmowy telefonicznej liczy się to, aby jak najwięcej informacji uzyskać, a jednocześnie „nie trzymać” użytkownika zbyt długo na linii.

Zgłoszenia automatyczne

Warranticon został wyposażony w dedykowane API – Application Programming Interface (ang. Interfejs Programowania Aplikacji), dzięki któremu możliwe jest zintegrowanie aplikacji z inną – zewnętrzną. To zastosowanie jest popularne jeśli posiadamy zewnętrzny mechanizm odbierania poczty elektronicznej. API może być wówczas użyte do utworzenia zgłoszenia na podstawie:

  • czynności wykonywanych w innych systemach,
  • wiadomości e-mail wstępnie odfiltrowanych tematycznie.

Relacyjność zgłoszeń i zadań

Zgłoszenia są ściśle powiązane z modułem odpowiadającym za Zadania. Zależności wynikają z wielu aspektów logicznych. Gdy wszystkie zadania przypisane do jednego zgłoszenia nie zostaną zakończone, wówczas nie ma możliwości jego zamknięcia. Natomiast za pełny proces obsługi zgłoszenia odpowiadają właśnie zadania – które profilowane są zdecydowanie szerzej z uwzględnieniem rozszerzonych funkcjonalności kontroli statusu i realizacji.

https://warranticon.com/wp-content/uploads/2020/05/warr-ph-fpik-officewoman-1.jpg

Odpowiedz

Ediko Sp. z o.o. 2020 – warranticon.com – wszystkie prawa zastrzeżone.

Ediko Sp. z o.o. 2020 – warranticon.com – wszystkie prawa zastrzeżone.