Obsługa Zadań Info

Jak optymalizować, standaryzować i automatyzować czynności związane z procesowaniem zadań w systemie serwisowym? Usługi to w dużym stopniu właściwa koordynacja zadań związanych z realizacją zgłoszeń – tych powstających automatycznie i tych generowanych manualnie.

Warranticon poświęca dużo uwagi na prawidłowe opisanie zadania – przypisanie go do źródła oraz do osób lub podmiotów realizujących zadanie. System traktuje każde zgłoszenie jako projekt do którego możemy przypisać jedno lub więcej zadań, a następnie procesować je aż do momentu rozliczenia.

Tworzenie zadania

Podczas manualnego tworzenia zadania Warranticon pomaga w szybszym dobraniu odpowiednich parametrów, pamiętając o relacji produktu, którego zadanie dotyczy. Automatyczne podpowiedzi pozwalając często skrócić pracę związaną z poszukiwaniem powiązań między modułami, a jednocześnie wskazać zadania poprzedzające. Optymalnie zaprezentowany widok dodawania zadania sprawia, że praca z systemem staje się przyjemna i intuicyjna.

Proces realizacji zadania

Każde zadanie realizowane przez Warranticon posiada swój bieżący etap:

 • Nowe zadanie – to etap inicjujący w którym istnieją już podstawowe relacje i we właściwym momencie możemy przejść do kolejnego kroku, czyli
 • Zadanie przypisane – wymaga od dyspozytora lub koordynatora wyznaczenia osób, którym zadanie zostanie przydzielone. Jeśli to nastąpi przechodzimy do następnego etapu, który inicjuje wykonawca
 • Zadanie w toku – jest sygnałem, że podjęte zostały działania zmierzające do rozwiązania problemu.
 • Rozwiązane – oznacza, że czas obsługi zostaje zatrzymany, a zgłaszający problem zaakceptował wynik końcowy.
 • Po rozwiązaniu zadania możliwe jest określenie parametrów pozwalających na finalne Rozliczenie lub Zakończenie zadania.  Rozliczeniu towarzyszy kilka kluczowych czynników:
  • suma czasu pracy poświęconego na wykonanie zadania,
  • koszt roboczo-godziny technika lub osoby zaangażowanej w proces,
  • wykaz produktów i usług wykorzystanych do zamknięcia zadania;
 • Na każdym etapie możliwe jest również Anulowanie – co ostatecznie kończy proces obsługi zadania.

Przepływ zadania między poszczególnymi etapami jest monitorowany, dzięki czemu możliwe jest kontrolowanie czasu poświęconego na jego realizację. Jednocześnie w trakcie rozliczania zadania możliwe jest wygenerowanie dodatkowych dokumentów, na przykład faktur kosztowych lub dokumentów magazynowych.

Zadanie może zostać zapisane do pliku PDF, a następnie wydrukowane w przystępny i przejrzysty sposób. Wydruk jest często wykorzystywany w momencie w którym zleceniodawca potrzebuje papierowego dokumentu, natomiast już coraz więcej firm zgadza się na akceptowanie dokumentów elektronicznych na urządzeniu mobilnym.

https://warranticon.com/wp-content/uploads/2020/05/warr-ph-fpik-tasks.jpg

Odpowiedz

Ediko Sp. z o.o. 2020 – warranticon.com – wszystkie prawa zastrzeżone.

Ediko Sp. z o.o. 2020 – warranticon.com – wszystkie prawa zastrzeżone.