Umowy Info

Moduł umów to jeden z najważniejszych elementów systemu Warranticon. Inwentaryzacja umów – w szczególności tych długo terminowych, oraz precyzyjna ich parametryzacja, to pierwszy krok do automatyzacji wielu kluczowych procesów:

  • realizacja zadań zgodnie z poziomem SLA,
  • szybkie powiązanie zgłoszenia z umową pozwala odpowiednio ustalić priorytet dla jego realizacji,
  • kontrola terminu upływu ważności umowy jest istotnym aspektem do podejmowania działań handlowych związanych z jej przedłużeniem,
  • automatyczne rozliczanie umów zgodnie z odpowiednim interwałem (miesięcznym, kwartalnym, czy półrocznym) w połączeniu ze zdalnym monitoringiem urządzeń to uwolnienie zasobów ludzkich od bardzo mechanicznych i często monotonnych czynności. (czytaj więcej)

Umowom towarzyszy nie tylko etap definiowania jej parametrów, ale także zaawansowane algorytmy jej rozliczania, monitoringu zależnych przedmiotów, a także kontrola jej rentowności, czy inwentaryzacji zgłoszeń i zadań powiązanych.

Automatyczne rozliczenie następuje na podstawie danych gromadzonych przede wszystkim na bieżąco, zatem unikamy sytuacji w której brakuje danych pozwalających określić odpowiednie wartości, a powiązanie umowy z właściwym kontrahentem i jego pracownikiem usprawnia sposób przekazywania dokumentów (np. rozliczeniowych).

https://warranticon.com/wp-content/uploads/2019/09/blog-21.jpg

Odpowiedz

Ediko Sp. z o.o. 2020 – warranticon.com – wszystkie prawa zastrzeżone.

Ediko Sp. z o.o. 2020 – warranticon.com – wszystkie prawa zastrzeżone.