Rejestr zdarzeń serwisowych Info

Rejestr zdarzeń serwisowych

Rejestrowanie zgłoszeń i zadań, których opisywanie wiąże się z określeniem wielopoziomowych relacji, to czynność gwarantująca nie tylko diagnozę związaną z płynnością pracy urządzenia, ale także przekładająca się na rentowność usług. Elementy tzw. systemów „ticket’owych” mają bardzo szerokie zastosowanie, a także dużą perspektywę rozwoju.

Mechanizmy związane z przyjmowaniem i procesowaniem zgłoszeń, do których tworzone są zadania pozwalające na rozwiązanie problemów naszych klientów, muszą być nie tylko intuicyjne i w pełni zasobne w informacje, ale także kompleksowo obsadzone we wszystkich strategicznych modułach systemu.

W zakresie obsługi procesów serwisowych wszystkie zgłoszenia i zadania posiadają jasną relację z kontrahentem oraz produktem lub usługą, której dotyczą. Odgrywają ważną rolę w kontekście monitorowania poziomu SLA – a także rozliczania umów. Dzięki automatyzacji czerpanej na podstawie zdalnego monitoringu urządzeń, a także rejestru użytkowników oraz ich roli i kompetencji, możliwe jest wykreowanie i wdrożenie procesów powstających samoistnie w momencie wystąpienia zdarzenia.

 

https://warranticon.com/wp-content/uploads/2020/05/warr-ph-fpik-tools1.jpg

Odpowiedz

Ediko Sp. z o.o. 2020 – warranticon.com – wszystkie prawa zastrzeżone.

Ediko Sp. z o.o. 2020 – warranticon.com – wszystkie prawa zastrzeżone.