Przeglądy i cykl życia Info

Przeglądy i cykl życia

Planowanie przeglądów oraz zarządzanie cyklem życia serwisowanych produktów – pozwala na usprawnienie i optymalizację kosztów utrzymania urządzeń w ruchu. Brak wykonywania wymaganych przeglądów może skutkować utratą gwarancji, lub trwałym uszkodzeniem.

Warranticon pozwala wprowadzić odpowiednią kategoryzację produktów, a następnie do tych kategorii przypisać określone parametry. Dzięki takim mechanizmom, wprowadzając urządzenie nie musimy pamiętać o zadeklarowaniu określonych parametrów – część z nich zostanie utworzona automatycznie lub zainicjowana tak, aby operator nie pominął tej pozycji w trakcie rejestracji urządzenia.

Cykliczne przeglądy w zestawieniu z aktywnym monitoringiem sprzętu to gwarancja trafnych decyzji związanych ze stanem technicznym urządzeń.

https://warranticon.com/wp-content/uploads/2019/09/blog-05.jpg

Ediko Sp. z o.o. 2020 – warranticon.com – wszystkie prawa zastrzeżone.

Ediko Sp. z o.o. 2020 – warranticon.com – wszystkie prawa zastrzeżone.