Baza Produktów Info

Katalogowanie produktów w systemie serwisowym to podstawowa funkcjonalność, która w oparciu o potrzeby użytkownika funkcjonuje w sposób zintegrowany z systemem magazynowym oraz z systemami ERP.

Warranticon stosuje nadrzędnie skonfigurowaną klasyfikację karty produktu, do której przypisywane są indywidualne produkty, towary i usługi.  W karcie produktu definiowane są parametry, którymi identyfikowane są poszczególne produkty opisane daną kartą.

Karta Produktu

Główna intencja integracji to umożliwienie pracy z jednym systemem wiodącym, który synchronizuje zasoby we wszystkich powiązanych aplikacjach. Dzięki maksymalnemu wykorzystaniu funkcjonalności aplikacji możliwe są takie funkcjonalności jak:

 • Tworzenie kategorii oraz klasyfikacji produktów
 • Personalizowanie bibliotek systemowych
 • Przegląd wszystkich produktów i towarów należących do określonej kategorii – z wyróżnieniem statusu gwarancji lub ulubionych produktów;
 • Informacje o lokalizacji produktów z danej karty w określonych magazynach;
 • Powiązane dokumenty i pliki z repozytorium oraz notatki użytkowników;
 • Dostęp do parametrów finansowych – czyli domyślne lub ostatnio zarejestrowane ceny sprzedaży lub zakupu;
 • Statystyka gwarancyjna – czyli które z produktów z danej karty są objęte gwarancją, a którym gwarancja wygaśnie w najbliższym czasie;

Z poziomu karty produktu możemy dodać indywidualny nowy produkt lub usługę, a także wykonać kompletację – czyli połączenie wielu elementów w jeden, tworząc unikalny produkt z określoną konfiguracją.

Produkt

Widok produktu w Warranticonie to jeden z najbardziej rozbudowanych mechanizmów dostępnych dla użytkownika. W tym miejscu kumuluje się wiedza odnośnie historii produktu, urządzenia lub konkretnej usługi.

Pełna identyfikacja urządzenia to między innymi:

 • Dane znamionowe: numer seryjny (lub kilka), nazwa modelu, typ, kategoria, czy producent;
 • Lokalizacja produktu w zależności od statusu: środek trwały, czy produkt monitorowany, albo towar na magazynie;
 • Mechanizmy metryczne – czyli silna relacja produktu z modułem liczniki oraz monitoring gwarantuje szybki dostęp do:
  • tabel z historią danych licznikowych;
  • prezentacji liczników na wykresie liniowym z możliwością uchwycenia trendu pracy urządzenia;
  • zdarzeń pozyskiwanych z systemów monitorujących;
  • anomalii metrycznych;
 • Komponenty oraz materiały eksploatacyjne – prezentowane w postaci wykresu kołowego, który umożliwia szybkie rozpoznanie sytuacji w kontekście zapewniania ciągłości pracy urządzenia.

Systematyczna praca na repozytorium plików przypisanych do produktu pozwala na szybki dostęp do informacji takich jak:

 • instrukcje obsługi
 • gwarancje
 • dokumenty techniczne i wdrożeniowe
 • archiwa fotograficzne raportujące stan wizualny urządzenia

Baza produktów współpracująca z systemem klasy ERP lub Systemem Magazynowym to seria możliwości optymalizujących działania nie tylko w zakresie zarządzania serwisem, ale także w aspektach handlowych, marketingowych, czy logistycznych.

https://warranticon.com/wp-content/uploads/2020/05/warr-ph-fpik-products-vr-1.jpg

Odpowiedz

Ediko Sp. z o.o. 2020 – warranticon.com – wszystkie prawa zastrzeżone.

Ediko Sp. z o.o. 2020 – warranticon.com – wszystkie prawa zastrzeżone.