Kosztorysowanie Info

W procesie obsługi serwisowej wyjątkowo ważna jest wątek związany z wyceną i akceptacją kosztów jakie poniesie nasz kontrahent. Warranticon zyskał więc nową relację z dokumentem, który traktujemy jako „Kosztorys”.

Mechanizm kosztorysu oprócz klasycznej formy dokumentu został rozbudowany o dodatkowe etapy akceptacji, tak, abyśmy mogli kontrolować, czy klient wyraża zgodę na wszystkie czynności jakie zosały zaproponowane, czy jedynie na wybrane.

Etap tworzenia kosztorysu.

To moment w którym budujemy dokument i podłączamy go pod wybrane mechanizmy (np. pod zgłoszenie). Podczas tworzenia kosztorysu dobieramy do niego elementy z katalogu utworzonego wcześniej w systemie, czemu towarzyszy także proces wyceny usługi.

Etap moderacji statusu.

Kolejna część funkcjonalności związana jest z moderowaniem statusu i generowaniem pliku PDF. Do decyzji operatora należy to w jaki sposób kosztorys zostanie udostępniony – możemy pobrać gotowy plik PDF, na którym nasz klient zaznaczy jakie elementy kosztorysu go interesują i odeśle do nas w formie skanu. Taką kopię możemy załączyć w systemie w repozytorium plików, jako potwierdzenie akceptacji, a jednocześnie możemy wybrać w systemie te elementy, które klient ostatecznie zaakceptował.

Alternatywą jest także możliwość akceptacji kosztorysu z poziomu Strefy Klienta, gdzie spośród listy kosztorysów, pracownik naszego kontrahenta może akceptować wybrane pozycje na dokumencie.

Etap pracy w toku.

Kosztorys to również narzędzie usprawniające rozliczanie prac związanych ze zleceniem. Dzięki stworzeniu odpowiednich elementów kosztorysu możemy wykorzystać je do automatycznego rozliczania Zlecenia lub do generowania alternatywnych dokumentów.

 

Odpowiedz

Ediko Sp. z o.o. 2020 – warranticon.com – wszystkie prawa zastrzeżone.

Ediko Sp. z o.o. 2020 – warranticon.com – wszystkie prawa zastrzeżone.