Kontrahenci Info

Prawidłowe katalogowanie informacji o kontrahentach oraz dostęp do wszystkich powiązanych z nimi elementach, to klucz do szybkiego i precyzyjnego podejmowania decyzji. Rola kontrahenta w systemie, a jednocześnie ekran podglądu szczegółów związanych z takim podmiotem, jest kluczowy podczas standardowych działań operacyjnych.

Warranticon prezentuje kartę kontrahenta z uwzględnieniem relacji między nim, a m.in.:

  • Osobami reprezentującymi firmę;
  • Punktami terenowymi oraz lokalizacjami biur;
  • Umowami nawiązanymi z firmą;

Z tego poziomu dowiemy się również o szczegółach:

  • Zgłoszeń – spływających od kontrahenta;
  • Zadań – związanych z działaniami serwisowymi;
  • Produktów – inwentaryzowanych u kontrahenta;

Znajdziemy także wszystkie:

  • Dokumenty – magazynowe czy sprzedażowe, w których kontrahent jest stroną;
  • Pliki – z repozytorium jakie dotyczą danego kontrahenta;
  • Notatki – pozostawione przez użytkowników systemu w odniesieniu do kontrahenta;

Ważnym elementem z punktu widzenia obsługi serwisowej kontrahenta są również analizy danych metrycznych. Na graficznych wykresach liniowych możemy zapoznać się z cyklem użytkowania produktów.

Produkty, które zostały przypisane do kontrahenta, a ich parametry są monitorowane przez dedykowane systemy (np. w przypadku monitoringu drukarek – aplikacja MPS Satellite kontroluje stan licznika drukarki) – są poddawane analizie statystycznej. Dzięki takim mechanizmom zaimplementowanym na widoku szczegółów kontrahenta możemy zaobserwować, jak dużo wydruków produkują drukarki, ile kilometrów przebywają samochody lub czy wszystkie urządzenia pracują w trybie ciągłym.

Zachęcamy do zgłębiania wiedzy na temat monitoringu urządzeń lub na temat systemów klasy CMMS.

Klasa funkcjonalności:
CRM
https://warranticon.com/wp-content/uploads/2019/09/blog-18.jpg

Ediko Sp. z o.o. 2020 – warranticon.com – wszystkie prawa zastrzeżone.

Ediko Sp. z o.o. 2020 – warranticon.com – wszystkie prawa zastrzeżone.