Gwarancje Info

Kontrola gwarancji na produkt – to funkcjonalność wpływająca nie tylko na optymalizację kosztów związanych z eksploatacją produktów, ale także element związany z oczekiwaniami różnych użytkowników.

O gwarancji myślimy zawsze, gdy produkt ulegnie uszkodzeniu, wtedy poszukujemy dokumentu zakupu oraz karty gwarancyjnej. A gdyby te wszystkie informacje i dokumenty znalazły się w jednym miejscu?

Inwentaryzacja gwarancji

Warranticon, pomoże zinwentaryzować produkty objęte gwarancją i wyraźnie zakomunikuje, które produkty są objęte opieką gwarancyjną, a które już nie. Tak ogólna funkcjonalność pozwoli wprowadzić odpowiedni porządek zarówno w domu jak i w firmie. System wspiera możliwość rejestracji informacji takich jak np.:

  • Dokument zakupu – faktura, czy paragon;
  • Dokumenty gwarancji – np.: skan karty gwarancyjnej;
  • Inne dokumenty: instrukcje instalacji czy użytkowania;
  • Termin ważności gwarancji;
  • Typ gwarancji;

Jeżeli zapewnimy odpowiednią relację systemową wiążąc produkt z określonym dostawcą – ułatwimy sobie proces przywracania produktu do pełnej sprawności.

System umożliwia również rejestrację czynności serwisowych związanych z produktem – czyli zadań – które dokumentujemy i wyposażamy w komplet informacji, aby w przyszłości zdiagnozować, czy ta sama usterka wystąpiła ponownie, czy może jest to zupełnie inne zagadnienie. Tak prowadzona rejestracja czynności pomoże w podejmowaniu decyzji o zasadności kontynuowania napraw lub utylizacji sprzętu.

Zaawansowane opcje dla firm serwisowych

Optymalizacja pracy serwisowej to również informacje o:

  • ogólnej ilości urządzeń objętych gwarancją,
  • ilości urządzeń na gwarancji z wybranego modelu produktu,
  • gwarancjach które wygasną w określonym czasie.

Podczas pracy z systemem informacja o gwarancji pojawi się w wielu kluczowych momentach, a to pozwoli na odpowiednią organizację pracy. Dodatkowe opcje planowania cyklicznych przeglądów, czy definiowania maksymalnego cyklu życia produktu pozwalają na wprowadzenie mechanizmów automatyzacji pracy.

https://warranticon.com/wp-content/uploads/2019/09/blog-02.jpg

Odpowiedz

Ediko Sp. z o.o. 2020 – warranticon.com – wszystkie prawa zastrzeżone.

Ediko Sp. z o.o. 2020 – warranticon.com – wszystkie prawa zastrzeżone.