Dyspozytor Poczty E-mail Info

Obsługa spływających do serwisu zgłoszeń, potocznie nazywanych także „ticket’ami” jest jedną z najważniejszych czynności, którą warto nie tylko kontrolować, ale również zwinnie współdzielić. Warranticon został wyposażony w zespół specjalnych mechanizmów, które pomagają zarządzań wiadomościami w jednym miejscu, usprawniając jednocześnie wykorzystanie zawartości wiadomości do utworzenia zgłoszenia serwisowego o konkretnej sygnaturze.

INTEGRACJA SKRZYNKI POCZTOWEJ
Definiujemy w systemie dwa ważne elementy:

  • Konfiguracja IMAP i SMTP – dzięki której Warranticon przejmie kontrolę nad skrzynką pocztową,
  • Szablony powiadomień e-mail:
    • automatyczny komunikat o przyjęciu wiadomości,
    • automatyczną wiadomość o utworzeniu zgłoszenia.

Po wyświetleniu klienta pocztowego w systemie Warranticon zobaczymy wiadomości, które oczekują w skrzynce. System imituje popularne dla klientów pocztowych zachowania, takie jaki: sygnalizacja wiadomości odczytanych, tytuł, treść i załączniki wiadomości – oraz informacje o nadawcy – sprzężone z bazą osób zarejestrowanych w systemie.
Szybko zorientujemy się czy wiadomość powinna być bazą do utworzenia zgłoszenia i czy użytkownik jest już zarejestrowany w naszym systemie.

Interakcja w postaci utworzenia zgłoszenia będzie widoczna dla każdego z użytkowników, który ma dostęp do modułu dyspozytora, a treść i załączniki zostaną właściwie przypisane do treści zgłoszenia.

 

Odpowiedz

Ediko Sp. z o.o. 2020 – warranticon.com – wszystkie prawa zastrzeżone.

Ediko Sp. z o.o. 2020 – warranticon.com – wszystkie prawa zastrzeżone.