Spektrum funkcjonalności podstawowych

Jak zacząć? Co zyska firma, która wdroży procesowanie swoich usług w oparciu o Warranticon? Bazowe mechanizmy pozwolą wychwycić potencjał systemu i zacząć pracę. Cena systemu jest tak skonstruowana, aby te mechanizmy znalazły zastosowanie w małych, ale i w dużych organizacjach.
https://warranticon.com/wp-content/uploads/2021/05/wizualizacja-chart-sq.jpg

Warranticon został skonstruowany tak, aby dać użytkownikom możliwość wyboru tych mechanizmów z których potrzebują korzystać. Ta cecha ma tą zaletę, że podczas rozpoczynania pracy z systemem możemy skorzystać z funkcjonalności podstawowych, a dopiero w kolejnym etapie rozwoju wdrożenia, rozszerzać system o następne mechanizmy.

Zatem jakie funkcjonalności są uwzględnione w Module Podstawowym?

Lista funkcjonalności dla Modułu Podstawowego.

Funkcjonalność Opis funkcjonalności Dostępność
Zarządzanie Organizacją Możliwość konfigurowania i definiowania danych firmy będącej nadrzędnym użytkownikiem systemu Warranticon.

 • Nazwa firmy
 • NIP
 • Kod (id firmy)
 • Dane adresowe (ulica, numer, kod pocztowy, miasto)
 • Strefa czasowa
 • Adres e-mail do korespondencji
 • Telefon ogólny
 • Dane konta bankowego
 • Logo Firmy (* używane na dokumentach)
 • Możliwość konfiguracji klienta pocztowego do wysyłania powiadomień e-mail związanych z aktywnościami w systemie
  • Ustawienia poczty SMTP
  • Zarządzanie Szablonami E-mail (np. Powiadomienia o utworzeniu zgłoszenia itp.)
TAK
Zarządzanie Użytkownikami Koordynacja listy użytkowników pełniących określone role w organizacji

 • Zarządzanie rolami – mechanizm koordynacji uprawnień – dodawanie i moderowanie przestrzeni systemu w której użytkownicy określonych ról mogą się poruszać
  • Koordynacja ról dla użytkowników organizacji i pod-organizacji
  • Koordynacja ról dla użytkowników strefy klienta
 • Zarządzanie użytkownikami
  • organizacji – czyli kto może lub nie może logować się w systemie
  • pod-organizacji -czyli kto może lub nie może logować się w systemie
  • konwertowanie pracownika kontrahenta na użytkownika strefy klienta * jeżeli moduł strefy klienta jest aktywny
TAK
Zarządzanie Kontrahentami Możliwość budowania bazy firm (klientów) z możliwością dodawania osób (pracowników klienta) oraz lokalizacji w których kontrahent ma swoje placówki. TAK
Zarządzanie Magazynem Pełna funkcjonalność zarządzania magazynami oraz stanami magazynowymi za pośrednictwem dokumentów magazynowych takich jak np.: przyjęcie magazynowe, czy przesunięcie międzymagazynowe.

Możliwość tworzenia różnych typów magazynów w tym magazyny: środków trwałych, fizyczne, czy wirtualne.

TAK
Zarządzanie Zgłoszeniami Możliwość tworzenia i procesowania zgłoszeń z opcją:

 • Parametryzowania źródeł zgłoszeń,
 • Powiązania zgłoszenia z:
  • kontrahentem i osobą zgłaszającą
  • definiowania priorytetu
  • powiązania do produktu
 • Procesowanie zgłoszenia
 • Przypisania zadań do zgłoszenia
TAK
Zarządzanie Zadaniami Mechanizm prostego procesowania zadania z funkcjami jego tworzenia i określania w czasie:

 • wskazywanie kontrahenta
  • z opcją zawężania wyników pozostałych pól do tych uzależnionych od danego kontrahenta
 • wskazywanie produktu
  • podgląd historycznych zadań dla wskazanego produktu
  • możliwość podłączenia powiązanych z produktem usług lub innych produktów
 • określanie przedziały czasu realizacji
 • określanie czy zadanie jest płatne dodatkowo czy nie
 • określanie podwykonawcy lub wewnętrznego wykonawcy (lub wykonawców zadania)

Procesowanie zadania w oparciu o moderację statusu

 • Nowe – dodane, ale nie w pełni opisane z możliwością przypisania wykonawców zadania oraz poinformowania ich o przydzieleniu zadania
 • Przypisano – status wskazujący na gotowość zadania do dalszego procesowania
 • W toku – status świadczący o tym, że zadanie jest w toku jego realizacji
 • Wstrzymane – status wskazujący na przerwę w realizacji zadania
 • Rozwiązane – oznacza zakończenie pracy przez wykonawcę
 • Rozliczone* – opcja możliwa z aktywnym modułem zaawansowanego rozliczania zadań – umożliwia pełne przypisanie kosztów realizacji danego zadania oraz powiązania z dokumentami rozliczeniowymi
 • Zakończone – zadanie zamknięte
TAK
Zarządzanie Produktami Możliwość budowania bazy produktów w oparciu o dwie dziedziny:

 • Karty produktów – będące zbiorem parametrów wspólnych dla kilku produktów
 • Produkty – pozycje przypisane do określonej karty produktu z indywidualnie określonymi cechami, np.: numer seryjny (+ możliwość dodania dwóch własnych cech dla systemu – np: adres IP, kod EAN, czy inny parametr cechy wspólny dla całego systemu)
TAK
https://warranticon.com/wp-content/uploads/2020/06/war-circle-woman-finger.png

Skontaktuj się z nami!
podpowiemy jak dobrać funkcjonalności

Decydując o typie instancji Warranticonu jaki będzie towarzyszył Ci w pracy, ważne jest, aby mieć pełną wiedzę na temat możliwości jakie daje nam określony "deployment".

Ediko Sp. z o.o. 2020 – warranticon.com – wszystkie prawa zastrzeżone.

Ediko Sp. z o.o. 2020 – warranticon.com – wszystkie prawa zastrzeżone.