Wyjątkowe możliwości
zarządzania usługami serwisu

Profesjonalne rozwiązania dedykowane dla firm świadczących usługi serwisowe oraz dla biznesu. Poznaj intencje twórców systemu ...
https://warranticon.com/wp-content/uploads/2020/05/Warranticon-BlueWoman-Logo-1.png

Poznaj główne produkty systemu Warranticon

W Chmurze
Funkcjonalności dostępne w wirtualnej chmurze. Skalowalne, elastyczne z minimalnym procesem wdrożeniowym.

Hybryda
Instancja Hybrydowa konfigurowalna oraz z dużym potencjałem integracji z zewnętrznymi systemami.
Aplikacja mobilna
Mobilny serwisant oraz mobilne zgłoszenia. Szerokie możliwości wykorzystujące nowoczesne urządzenia mobilne.
REST API
Połącz system z innym narzędziem za pomocą API. Rozszerzaj funkcjonalności automatyzując procesy operacyjne.

Funkcjonalności i mechanizmy dedykowane wymagającym użytkownikomZastosowanie dla profesjonalistów

https://warranticon.com/wp-content/uploads/2020/06/war-circle-woman-finger.png

Dla Firm Serwisowych

Rozwiązania dostosowane do czynności realizowanych przez firmy serwisowe na podstawie umów długoterminowych lub zleceń ad-hoc.

Wznieś swój serwis na wyższy poziom

Monitoring

Zdalna kontrola urządzeń w środowisku klienta. Skumulowane dane w jednym miejscu.

Inteligencja

Algorytmy pomagające w diagnozie dużej ilości danych. Analityka i anomalie związane z danymi metrycznymi.

Liczniki

Kontrola przebiegu maszyn i ich komponentów. Analiza trendów, anomalii i odchyleń względem sposobu użytkowania.

Umowy

Inwentaryzacja i katalogowanie umów z mechanizmami automatycznego rozliczania na podstawie danych licznikowych.

klasyfikacja systemuFSM Service

charakterystyka / definicja

Funkcjonalności stworzone z myślą o zarządzaniu serwisem terenowym, czyli.: FSM – Field Service Management. Metodologie opracowane na bazie prawdziwych doświadczeń firmy serwisowej świadczącej usługi dla biznesu. Poznaj szerokie spektrum funkcjonalne dedykowane specjalistom i profesjonalistom branży serwisowej.

Różne Zastosowanie

Tworząc funkcjonalności dedykowane firmom serwisowym zauważyliśmy, że wiele z tych mechanizmów ma zastosowanie w zdecydowanie węższym zakresie. Inwentaryzacja sprzętu to zagadnienie ważne nie tylko dla profesjonalistów, ale także dla każdej firmy, instutucji publicznej, czy gospodarstwa domowego.

Jak sklasyfikowaliśmy system i jak możemy zastosować go w środowisku innym niż serwisowe. Zapraszamy do zapoznania się z naszym blogiem odpowiadającym na pytanie „Dla kogo?

Dla Domu
Pomyśl o Gwarancji na produkty, które użytkujesz w swoim domu. Kontroluj dokumenty gwarancyjne i korzystaj z nich w sytuacjach krytycznych.
Dla firm
Pomyśl nad inwentaryzacją sprzętu oraz nad katalogiem dostawców poszczególnych produktów. Kontroluj koszty i wiedzę w jednym miejscu.
https://warranticon.com/wp-content/uploads/2020/06/war-macbook-min.png

Ediko Sp. z o.o. 2020 – warranticon.com – wszystkie prawa zastrzeżone.

Ediko Sp. z o.o. 2020 – warranticon.com – wszystkie prawa zastrzeżone.